Прием за учебната 2018-2019 година

Дата за събеседване:

 • 10 септември 2018 – пенеделник– 10.30 ч. – каб. 68, Ректорат на СУ.

Тематична структура на курсовете за учебната 2017-2018 г.

Интернет

 • Графичен дизайн – проф. Сашо Драганов
 • Графичен дизайн (практически приложения) – д-р Геновева Владимирова
 • Графичен дизайн, потребление и търговски марки – д-р Александър Радославов
 • Оптимизация на сайт (SEO) – Лили Грозева
 • Интернет медии – Владимир Петков
 • Уеб дизайн – проф. Сашо Драганов
 • Графичен дизайн на книга – Петко Минчев
 • Социални мрежи – Лили Грозева
 • Графичен дизайн, част 1 и 2 – Сашо Драганов
 • Дизайн на мултимедийни игри – Ирина Стоянова
 • Шрифт и калиграфия – проф. Тодор Варджиев
 • Въведение в Интернет – Симеон Хинковски
 • Компютърни системи – доц. Ангел Ангелов
 • GSM комуникация – Ивелина Пенчева
 • Мултимедия и презентации – д-р Ивайло Иванов
 • Медии и виртуална комуникация – Деница Каменова
 • Дигитален маркетинг и реклама – проф. Сашо Драганов, Александър Варов

Интернет и социални науки

Философия

 • Теории на модерното изкуство – доц.- д-р Иван Колев
 • Естетика – доц. Мая Иванова
 • Философия на киното – доц.- д-р Борис Грозданов
 • Философска антропология – доц. Христо Стоев
 • Философски проблеми на глобалното общество – проф. дфн Райчо Пожарлиев
 • Екзистенция и трансценденция в модерната философия – доц.- д-р Владимир Теохаров
 • Модерна и постмодерна  етика – доц.- д-р Силвия Минева
 • Социална философия – Социална философия – гл.ас. д-р Николай Димитров
 • Постметафизичното мислене -проф. дфн  Димитри Гинев
 • Съвременната американска естетика и модерното изкуство – проф. дфн Правда Спасова

Прием за учебната 2018-2019 г.

Дата за събеседване:

 • 10 септември – пенеделник– 10.30 ч. – каб. 68, Ректорат на СУ.

Тематична структура на курсовете за учебната 2017-2018 г.

Интернет

 • Графичен дизайн – проф. Сашо Драганов
 • Графичен дизайн (практически приложения) – д-р Геновева Владимирова
 • Графичен дизайн, потребление и търговски марки – д-р Александър Радославов
 • Оптимизация на сайт (SEO) – Лили Грозева
 • Интернет медии – Владимир Петков
 • Уеб дизайн – проф. Сашо Драганов
 • Графичен дизайн на книга – Петко Минчев
 • Социални мрежи – Лили Грозева
 • Графичен дизайн, част 1 и 2 – Сашо Драганов
 • Дизайн на мултимедийни игри – Ирина Стоянова
 • Шрифт и калиграфия – проф. Тодор Варджиев
 • Въведение в Интернет – Симеон Хинковски
 • Компютърни системи – доц. Ангел Ангелов
 • GSM комуникация – Ивелина Пенчева
 • Мултимедия и презентации – д-р Ивайло Иванов
 • Медии и виртуална комуникация – Деница Каменова
 • Дигитален маркетинг и реклама – проф. Сашо Драганов, Александър Варов

Интернет и социални науки

Философия

 • Теории на модерното изкуство – доц.- д-р Иван Колев
 • Естетика – доц. Мая Иванова
 • Философия на киното – доц.- д-р Борис Грозданов
 • Философска антропология – доц. Христо Стоев
 • Философски проблеми на глобалното общество – проф. дфн Райчо Пожарлиев
 • Екзистенция и трансценденция в модерната философия – доц.- д-р Владимир Теохаров
 • Модерна и постмодерна  етика – доц.- д-р Силвия Минева
 • Социална философия – Социална философия – гл.ас. д-р Николай Димитров
 • Постметафизичното мислене -проф. дфн  Димитри Гинев
 • Съвременната американска естетика и модерното изкуство – проф. дфн Правда Спасова