Прием за учебната 2017-2018 г.

Дати за събеседване:

 • 12 септември – вторник – 10 ч. – каб. 68, Ректорат на СУ
 • 10 септември – неделя – 10 ч. – каб. 68, Ректорат на СУ

Всеки кандидат може да избере една от двете дати.

Тематична структура на курсовете за учебната 2017-2018 г.

Интернет

 • Уеб дизайн – Сашо Драганов
 • Графичен дизайн на книга – Петко Минчев
 • Социални мрежи – Лили Грозева
 • Графичен дизайн, част 1 и 2 – Сашо Драганов
 • Дизайн на мултимедийни игри – Ирина Стоянова
 • Шрифт и калиграфия – Тодор Варджиев
 • Въведение в Интернет – Симеон Хинковски
 • Компютърни системи – Ангел Ангелов
 • GSM комуникация – Ивелина Пенчева
 • Мултимедия и презентации – Ивайло Иванов
 • Медии и виртуална комуникация – Деница Каменова
 • Дигитален маркетинг и реклама – Сашо Драганов, Александър Варов

Интернет и социални науки

Философия